Правила содержания животных в городе Житомире.

Выдержки из «Правил благоустройства, обеспечение чистоты, порядка и соблюдение тишины в г. Житомире»  утвержденные решением Житомирского городского совета 23.12.2009 N 1123 являются местным нормативно-правовым актом, требования которого согласно статье 144 Конституции Украины, является обязательным для исполнения на соответствующей территории органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, должностными лицами, юридическими и физическими лицами.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЖЕННЯ

1. Нормативно-правові основи застосування Правил

1.1. Нормативно-правовою базою визначення структури, змісту та застосування Правил є сукупність законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентуються питання містобудування, житлово-комунальних відносин, земельних та майнових відносин, охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань.

1.2. Правовою підставою Правил є Конституція України, закони України:

 • «Про благоустрій населених пунктів»;
 • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
 • «Про тваринний світ»;
 • «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
 • «Про ветеринарну медицину»;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 N 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

1.3. Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин в області благоустрою територій міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

1.4. Правила включають загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких настає відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

12. ПОРЯДОК  УТРИМАННЯ СОБАК,КОТІВ ТА ІНШИХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЖИТОМИРА 

12.1. Утримання собак, котів та інших тварин

12.1.1. Правила утримання собак, котів та інших тварин на території міста Житомира встановлюють порядок утримання собак, котів та інших тварин і поводження з ними, визначають права та обов’язки юридичних та фізичних осіб — власників собак, котів та інших тварин, а також контроль у цій сфері.

12.1.2. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

12.1.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

12.1.4. При додержанні вимог цих Правил, дозволяється утримувати:

а) собак, котів (загальною кількістю не більше 3 дорослих тварини) — у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинку, що належать на правах приватної власності (крім розплідників, зареєстрованих в кінологічній спілці згідно вимог чинного законодавства);

у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається утримання собаки або кота лише при письмовій згоді всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати собак і котів в місцях загального користування;

б) собак, котів і хижих тварин — у «зоокутках», «живих кутках», дитячих, освітніх санаторно-курортних і оздоровчих закладів з дозволу санітарно-епідеміологічних і ветеринарних установ;

в) собак у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі, або без неї;

г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети — у вольєрах або в розплідниках;

д) собак без повідків і намордників при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціалізованого призначення, а також собак під час муштри на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках.

Підприємствам, установам і організаціям утримання собак, котів і хижих тварин допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.

12.1.5. Місце утримання тварин повинно бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

12.1.6. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

12.1.7. Огороджена територія повинна бути з попереджувальними знаками чи написами.

12.2. Права власників тварин

12.2.1. Власники собак, котів та інших тварин мають право утримувати:

 • собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;
 • собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;
 • тварин для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

12.2.2. З’являтися з тваринами поза місцями їх постійного утримання, за відсутності заперечуючих надписів, на короткому повідку та у наморднику в установах, непродовольчих магазинах, на пошті тощо. (Собак з підвищеною агресивністю тільки в наморднику і на короткому повідку).

12.2.3. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.

12.2.4. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.

12.2.5. Селитися у готелях з твариною за погодженням з адміністрацією та за умов додержання санітарно-гігієнічних правил.

12.2.6. Перевозити собак, котів та інших тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей. Собака повинна бути на короткому повідку та у наморднику. Дрібних тварин дозволяється перевозити у закритих сумках або в спеціалізованих контейнерах.

12.2.7. Залишати на обмежений час собаку прив’язаною на короткому повідку біля магазинів та інших установ (велику собаку у наморднику).

12.3. Обов’язки власників тварин

12.3.1. Особи, які утримують собак, котів та інших тварин зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм та санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилих приміщень;
 • не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;
 • реєструвати та щорічно, до 15 грудня поточного року, підтверджувати реєстрацію собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і старших у КВЖРЕП, ЖБК, ТОВ «КК «КомЕнерго-Житомир», ОСББ, відомчому фонді з видачею документів в термін один день;
 • забезпечити щорічне проведення профілактичних заходів (дегельмінтизації, вакцинації від сказу і ін.) в спеціалізованих ветеринарних установах чи у ліцензованих лікарів з відміткою в паспорті тварини, завіреною печаткою;
 • власники тварин, які не є мешканцями м. Житомира, але тимчасово перебувають на території міста із твариною, повинні мати при собі ветеринарний паспорт з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та обов’язкового щеплення проти сказу;
 • у разі придбання собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб та які не стоять на обліку в кінологічних спілках, пройти курс технічного мінімуму управління собакою, або скласти іспит у відповідних місцях ліцензійним кінологам;
 • згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 N 944 «Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» укладати договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози здоров’ю та життю третіх осіб, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (за зверненням в травмпункт або в муніципальну міліцію);
 • забезпечити ідентифікацію домашніх тварин за допомогою мікрочипів, або наявність на тварині ідентифікуючого жетона, який отримується безкоштовно у відповідних організаціях та є додатком до паспорта;
 • тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, яка виключає можливість втечі; застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території про наявність таких собак;
 • виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування, лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а собак з підвищеною агресивністю обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику;
 • не допускати забруднення екскрементами тварин під’їздів, приміщень, сходових площадок, ліфтів та інших місць загального користування у будинках, а також дитячих майданчиків, дворів і вулиць, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
 • при вигулі собак та у жилих приміщеннях забезпечувати тишу — запобігати лаю собак з 22:00 до 7:00;
 • у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особи або здати до комунального підприємства КАТП-0628, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Житомирі або притулків для тварин;
 • негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, та доставляти її в установу ветеринарної медицини для огляду та проходження карантину протягом 10 календарних днів, а покусаних тварин — для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити тварину, що покусала, повідомити про неї комунальне підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Житомирі з метою вилову й доставки її до установи ветеринарної медицини;
 • надавати тварину для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок щорічно на вимогу посадових осіб ветеринарної служби;
 • забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;
 • негайно ізолювати тварину та звернутися до ветеринарної служби у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;
 • надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також якщо завдані тілесні ушкодження людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;
 • у випадках смерті тварини негайно повідомити ветеринарну установу, здати трупи тварин до комунального підприємства КАТП-0628, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у м. Житомирі, з оплатою наданих послуг згідно діючого тарифу за власний рахунок;
 • у разі смерті тварини протягом 30 календарних днів письмово повідомити організацію, яка проводила реєстрацію тварини, для внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх тварин і відміни сплати за утримання тварини, та повернути реєстраційні посвідчення та номерні знаки;
 • регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

12.3.2. Особи, які супроводжують домашніх тварин, зобов’язані забезпечити:

 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
 • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
 • безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

12.3.3. При супроводженні собак, котів та інших тварин не допускається залишати їх без нагляду.

12.3.4. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

 • утримувати собак та котів без реєстрації;
 • вигулювати тварин особам, які знаходяться у стані сильного алкогольного сп’яніння;
 • вигулювати собак без нашийника з жетоном, повідка та намордника;
 • приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин) і кафе, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків тощо;
 • доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;
 • купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших масових заходах, перевозити тварин всіма видами транспорту без відповідного ветеринарного паспорту із відміткою про проведення імунізації проти сказу. При цьому вакцинацію необхідно проводити з інтервалом не перевищуючим 12 місяців та не раніше ніж за 30 днів до відправлення;
 • здійснювати продаж або показ тварин без наявності відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів;
 • розводити тварин з вродженими вадами, генетично та фізіологічно несумісних тварин, при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;
 • розводити тварин зі спадковою закріпленою агресивністю;
 • залишати тварин бездоглядними або знищувати їх;
 • примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
 • використовувати тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень;
 • проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
 • вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;
 • викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, здійснювати поховання тварин у не відведених для цього місцях;
 • інші дії чи бездіяльність, що суперечить принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

12.3.5. Потрібно проводити ветеринарне обслуговування тварин (а також вакцинації) лише в клініках ветеринарної медицини або приватних спеціалістів, які мають діючі ліцензії.

12.4. Реєстрація собак, котів та інших тварин

12.4.1. Реєстрація собак, котів та інших тварин здійснюється у КВЖРЕП, ЖБК, ТОВ «КК «КомЕнерго-Житомир», ОСББ, відомчому фонді, незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат) та щорічно, до 15 грудня поточного року, підтверджується реєстрація собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і старших.

12.4.2. Новопридбані собаки, коти повинні бути зареєстровані протягом 30 діб.

12.4.3. Для реєстрації та підтвердження перереєстрації власник тварини повинен пред’явити паспорт, підтверджуючий особу, реєстраційне посвідчення та надати відповідний документ, що підтверджує сплату послуг з підтвердження реєстрації тварини та збору з власників собак, або документ, що підтверджує наявність пільг щодо сплати збору з власників собак та ветеринарний паспорт тварини з зазначенням проведених вакцинацій, завірений печаткою ветеринарної установи, що проводила зазначену вакцинацію та профобробку.

12.4.4. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника.

12.4.5. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

12.5. Відлов та тимчасова ізоляція домашніх тварин  

12.5.1. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, та коти, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають відлову.

12.5.2. Собаки, коти та інші тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

12.5.3. Тимчасова ізоляція собак, котів та інших тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих (карантину підлягають тварини терміном до 10 днів).

12.5.4. Відлов безпритульних та бродячих тварин здійснює комунальне підприємство, згідно покладених на нього завдань.

12.5.5. Відлов безпритульних та бродячих тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 до 07.00 та після 20.00 (влітку — після 22.00). (Або за згодою міськвиконкому).

12.5.6. Відлов безпритульних та бродячих собак та котів окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.

12.6. Умертвіння тварин

12.6.1. Умертвіння тварин допускається:

 • для одержання господарсько-корисної продукції;
 • для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
 • за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
 • при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обгрунтованих методів;
 • за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
 • за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

12.6.2. При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:

 • умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
 • приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
 • забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від удушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, перегріву та інші больові методи;
 • переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;
 • умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

12.7. Відповідальність осіб, що тримають собак, котів та інших тварин

12.7.1. За порушення вимог цих Правил громадяни, які є власниками собак, котів і хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку, зокрема за:

 • жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;
 • порушення Правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;
 • порушення Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Житомирі;
 • знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста.

12.8. Повноваження та контроль у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами

12.8.1. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування: забезпечують проведення обліку собак, котів та інших тварин згідно з графіком обходу квартир, затвердженим на підприємстві;

 • подають щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця, інформацію з обліку собак, котів та інших тварин до управління житлового господарства міської ради та міської санепідемстанції;
 • направляють інформацію про виявлених незареєстрованих собак, котів та інших тварин протягом 3 робочих днів до спеціалізованого підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, та ветеринарної служби;
 • у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території;
 • забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
 • забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) та підтвердження реєстрації тварин;
 • сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;
 • надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог цих Правил;
 • повідомляють працівників комунального спеціалізованого підприємства про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків.

12.8.2. Уповноважені органи, підприємства та організації у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами здійснюють відповідні дії в межах наданих повноважень та згідно до вимог законодавства України, своїх Положень або Статутів.

12.9. Участь громадських організацій (об’єднань) у забезпеченні дотримання вимог цих Правил

12.9.1. Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання собак, котів та інших тварин:

 • сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
 • надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням собак, котів та інших тварин;
 • беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території м. Житомира щодо дотримання вимог цих Правил власниками тварин;
 • сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин;
 • беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з утриманням собак, котів та інших тварин у м. Житомирі;
 • мають право отримувати інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань від установ, організацій та підприємств в межах їхньої компетенції та порядку, встановленому законодавством України.

12.9.2. Проведення зоотехнічних заходів з тваринами на території міста Житомира дозволяється лише за погодженням з управлінням ветеринарної медицини та міськвиконкому.

12.9.3. Приймають активну участь в заходах щодо скорочення поголів’я безпритульних тварин.

12.10. Перелік порід собак з підвищеною агресивністю, які визнані міжнародними кінологічними організаціями:

 • Аіді (вівчарка атласька)
 • Айну (собака айнський, хоккайдо)
 • Акбаш
 • Акіта-іну
 • Акіта американський (собака великий японський)
 • Бергамаско (вівчарка бергамська)
 • Боксер німецький
 • Бріард (вівчарка французька довгошерста)
 • Брохольмер датський
 • Був’є арденський
 • Був’є фланерський
 • Бульдог алапахський чистокровний (отто)
 • Бульдог американський
 • Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
 • Бульмастиф
 • Бультер’єр англійський
 • Бультер’єр англійський стафордширський
 • Бурбуль південноафриканський
 • Вельштер’єр
 • Вівчар картський (вівчарка картська)
 • Вівчарка американо-канадська біла
 • Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв’юрен)
 • Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)
 • Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)
 • Вівчарка голландська
 • Вівчарка грецька
 • Вівчарка ештрельська (португальська горна)
 • Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
 • Вівчарка німецька
 • Вівчарка південноросійська (таврійська)
 • Вівчарка пікардійська (пікар)
 • Вівчарка польська підгалянська
 • Вівчарка польська татранська
 • Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
 • Вівчарка східноєвропейська
 • Вовкодав ірландський
 • Доберман-пінчер
 • Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
 • Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
 • Дог німецький
 • Далматин
 • Дратхаар
 • Ердельтер’єр
 • Кангал
 • Кане-корсо
 • Као де кастро лаборейро
 • Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
 • Карабаш анатолійський
 • Командор (вівчарка угорська)
 • Кувас угорський
 • Лабрадор-ретривер
 • Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)
 • Лайка
 • Леонбергер
 • Маламут аляскінський
 • Марема (вівчарка маремо-абруцька)
 • Мастиф англійський
 • Мастиф бельгійський
 • Мастиф іспанський
 • Мастиф піренейський
 • Мастиф тибетський
 • Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)
 • Мітельшнауцер
 • Московська сторожова
 • Ньюфаундленд
 • Перо де преса канаріо (собака канарський)
 • Піт-бультер’єр американський
 • Пурухаар
 • Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
 • Ріджбек родезійський
 • Ріджбек тайський
 • Різеншнауцер (великий шнауцер)
 • Ротвейлер
 • Сенбернар
 • Собака вовчий італійський
 • Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)
 • Собака вовчий чеський
 • Собака піренейський горний (великий піренейський)
 • Тер’єр американський стафордширський
 • Тер’єр російський чорний
 • Тоза-іну (собака японський бійцівський)
 • Філа бразилейро (мастиф бразильський)
 • Фокстер’єр
 • Хаскі сибірський
 • Ховаварт
 • Чувач словацький
 • Ягдтер’єр
 • Метиси всіх зазначених порід