Правила содержания животных в городе Запорожье

Выдержки из «Правил благоустройства, обеспечения чистоты, порядка и соблюдения тишины в г. Запорожье» утвержденные решением городского совета 13.06.2007 № 10 содержат нормы, регулирующие надлежащее содержание и рациональное использование территории города, организацию составления, охрану объектов благоустройства города, за нарушение которых наступает административная ответственность, предусмотренная законодательством Украины об административных правонарушениях.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розроблені на підставі Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, а саме :

Закон України „ Про  благоустрій населених пунктів», Цивільний кодекс, Земельний кодекс, Житловий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Державні будівельні норми, Правила забудови міста та інші.

Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в місті.

….

4. УТРИМАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ.

4.7. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

 

10. ОБОВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ МІСТА.

10.1. Юридичні та фізичні особи зобов’язані:

10.1.15. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

 

10.2. На об’єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, представництвам, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

10.2.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм, біля криниць та водозбірних колонок.

10.2.18. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях.