Правила содержания животных в городе Львове.

15 ноября 2007 года на заседании сессии Львовского городского совета депутаты утвердили Правила содержания и обращения с животными в г. Львове направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, укрепление нравственности и гуманности общества, защиту от страданий и гибели животных вследствие жестокого обращения с ними, защиту их естественных прав.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила утримання і поводження з тваринами у м.Львові (надалі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб у м.Львові (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.3. Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про захист населення від інфекційних хвороб“ та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові

дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, що перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних даних популяції, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишились без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

притулки для тварин – неприбуткові установи спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ І ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ У МІСТІ ЛЬВОВІ

2.1. Утримання і поводження з тваринами у м.Львові ґрунтується на таких принципах:

2.1.2 забезпечення безпеки життя та здоров’я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

2.1.2 утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;

2.1.3 дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами;

2.1.4 забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

2.1.5 жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

2.1.6 право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження“;

2.1.7 заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

2.1.8 відповідальність за порушення цих Правил, жорстоке поводження з тваринами.

2.2. При утриманні домашніх тварин забороняється:

2.2.1 спричинення домашнім тваринам болю і страждань, окрім випадків, коли життю та здоров’ю людей і тварин загрожує небезпека;

2.2.2 організація, проведення і пропаганда собачих боїв, інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин;

2.2.3 використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

2.2.4 нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природним потребам у їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній актив-ності та іншим потребам.

Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.

2.4. При неможливості подальшого утримання домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана у притулок для бездомних тварин.

2.5. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов’яза-ний попереджати можливість її захворювань шляхом періодичних оглядів і вакцинацій, а у разі захворювання зобов’язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

2.6. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

2.7. Умертвіння домашніх тварин допускається тільки за висновками ветспеціалістів та за наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення страждань тварини або при порозі зараження громадян, а також в інших випадках для запобігання спричиненню шкоди життю, здоров’ю та майну громадян, окрім випадків використовування тварини з метою припинення злочинних посягань громадян.

За висновками ветспеціалістів умертвіння допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть.

Забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.

2.8. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХРЕЧОВИХ ПРАВ НА ТВАРИН

3.1. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.2. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

3.3. Продавець тварини зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.4. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

4. УТРИМАННЯ І ПОВОДЖЕННЯ З ДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ

4.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

4.1.1 у квартирах, в яких проживає одна сім’я (за умови згоди всіх членів сім’ї), а також у будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності;

4.1.2 у квартирах, де проживає кілька сімей — лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

4.1.3 у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів — з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;

4.1.4 у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

4.1.5 юридичним особам: для охорони — в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; сторожові собаки випускаються на територію лише після закін-чення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

4.1.6 юридичним особам для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або у розплідниках.

4.2. Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:

4.2.1 оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;

4.2.2 муштри на навчально-дресирувальних майданчиках;

4.2.3 проведення виставок (на спеціальних рингах).

4.3. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

4.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

4.4.1 безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

4.4.2 безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

4.4.3 безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.5. У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику, а маленькі собаки — у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.

4.6. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки, зобов’язана взяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

4.7. Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов’язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під’їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів.

4.8. Забороняється на території міста утримання собак з підвищеною агресивністю таких порід: акбаш, американський піт-бультер’єр, вівчарка Даумана, гірська гонча, грецька вівчарка, доберман Владека Рошина, канадська собака, кангал, кенгуровий собака, лангедокський пастушачий собака, леопардова гонча, румунська вівчарка, супердог та його помісь з майконгом, а також помісі вище наведених порід.

4.9. Особи, які утримують домашніх тварин, і не є мешканцями м.Львова, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу.

4.10. Особі, яка утримує домашню тварину, дозволяється:

4.10.1 виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на повідку і у наморднику з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличкою собаки, прізвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину) і обов’язковим забезпеченням безпеки людей. В інших місцях дозволено вільний вигул со-бак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами;

4.10.2 перевозити домашніх тварин з додержанням правил, діючих на певному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки оточуючих.

4.11. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана:

4.11.1 дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;

4.11.2 забезпечувати домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», дбати про домашню тварину, людяно

поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечувати їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

4.11.3 забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

4.11.4 зареєструвати у житлово-комунальних органах собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і більше. При зміні місця проживання або при зміні власника необхідно перереєструвати собак, котів та інших тварин у житлово-комунальних органах;

4.11.5 мати на тварину ветеринарні паспорти;

4.11.6 щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне — котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;

4.11.7 повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує певний район, про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з нею в інший населений пункт;

4.11.8 про захворювання собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

4.11.9 негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської або домашньої тварини, а також доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин — для огляду і лікування;

4.11.10 тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях; прибирати у всіх випадках екскременти тварин;

4.11.11 здавати домашніх тварин до притулків у разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;

4.11.12 забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличкою тварини, прізвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину);

4.11.13 сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги за утримання собак і котів у встановлених розмірах;

4.11.14 запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

4.11.15 відшкодовувати громадянам матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.12. Особам, які утримують домашню тварину, забороняється:

4.12.1 утримувати, передавати іншим особам у формі продажу, зміни або дарування незареєстрованих собак, котів;

4.12.2 продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;

4.12.3 утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

4.12.4 розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

4.12.5 заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, об’єкти громадського харчування, установи охорони здоров’я, культури, на територію дитячих майданчиків;

4.12.6 вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без наявності коротких повідків, намордників, засобів прибирання екскрементів;

4.12.7 купувати, продавати, показувати на виставках і виводах, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, яка проведена не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до вивозу (виводу);

4.12.8 викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях;

4.12.9 жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

4.12.10 вирощувати та використовувати собак і котів для отримання м’яса, жиру та шкіри.

5. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДИКИХ ТВАРИН У НЕВОЛІ ТА СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПТИЦІ

5.1. Утримання великих диких тварин допускається лише у спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк тощо).

Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Утримання крупних диких тварин у квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється.

Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми у неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

5.2. Власники диких і сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.

5.3. Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити цих тварин за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

5.4. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов’язані:

5.4.1 зареєструвати продуктивних тварин в агенції з ідентифікації тварин;

5.4.2 утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

5.4.3 систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

5.4.4 негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

5.4.5 виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

5.4.6 у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

5.4.7 ввозити на територію м.Львова сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

5.4.8 проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення ветдовідки встановленого зразка;

5.4.9 забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитись подвірно з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;

5.4.10 всі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації у спецпідприємствах.

6. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДАХ, У СПОРТІ, ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ

6.1. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, який видається Львівським міським державним управлінням ветеринарної медицини.

6.2. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, встановлених для утримання тварин, а також заходів безпеки оточуючих.

6.3. Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, який видається Львівським державним обласним управлінням охорони навколишнього природного середовища.

6.4. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

6.5. Забороняється створення пересувних звіринців.

6.6. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

7.ПРИТУЛКИ ДЛЯ ТВАРИН

7.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.

Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим органом Львівської міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших, незаборонених законодавством джерел фінансівання.

У міському бюджеті м.Львова на 2008-2009 роки передбачати кошти на створення муніципального притулку для тварин та відшкодування притулкам витрат з утримання тварин незалежно від форм власності.

7.2. Муніципальний притулок для тварин обладнується для утримання безпритульних тварин і надання ветеринарної допомоги у межах, необхідних для знаходження тварин, які відновлюються відповідно до вимог цих Правил.

У Муніципальному притулку здійснюється реєстрація всіх безпритульних тварин, які поступили у притулок для тварин, та їх облік.

Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для тварин здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Львова.

7.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій чи приватних осіб можуть створюватися приватні притулки.

Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому порядку та повинні керуватися Положенням про них, затвердженим управлінням ветеринарної медицини Львівської області, та отриманою ліцензією.

Власники притулків не є платниками збору з власників тварин.

Обов’язковою є реєстрація тварин, які поступили до приватного притулку, та їх облік.

8. РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

8.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Львові проводиться методами біостерилізації або розміщенням у притулки для безпритульних тварин.

Біостерилізація безпритульних тварин у м.Львові проводиться на базі ЛКП “ЛЕВ“.

Біостерилізація безпритульних тварин у м.Львові може проводитися із залученням ветеринарних установ м.Львова відповідно до міської програми регулювання чисельності тварин.

8.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

8.3. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні домашніх та безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та громадсько-правової відповідальності.

8.4. Відлов безпритульних тварин проводиться лише працівниками ЛКП “ЛЕВ“.

8.5. Відловлені тварини утримуються протягом п’яти днів і можуть бути повернуті власникам за письмовим погодженням з ветеринарним відділом управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури після пред’явлення ветеринарного паспорта та при умові оплати на рахунок ЛКП “ЛЕВ“ вартості витрат за відлов і утримання тварин.

8.6. Після завершення 5-ти денного терміну, якщо не встановлено власника, тварини можуть безкоштовно передаватись у притулки за письмовим погодженням з ветеринарним відділом управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури за умови обов’язкової стерилізації або передаватись у власність іншим громадянам за умови оплати на рахунок ЛКП “ЛЕВ“ витрат на відлов і утримання тварин.

Незатребувані тварини піддаються евтаназії у зазначений термін.

8.7. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Вилов безпритульних домашніх тварин окремими громадянами та організаціями забороняється, окрім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин проводиться за відсутності сторонніх осіб.

8.8. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:

8.8.1 привласнювати собі відловлених тварин;

8.8.2 продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

8.8.3 забирати тварин з квартир і з територій приватної власності без відповідної постанови суду;

8.8.4 знімати домашніх тварин з прив’язі;

8.8.5 використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров’ю безпритульним домашнім тваринам.

Контроль за проведенням відлову та ставленням до безпритульних тварин під час транспортування здійснюють працівники ЛКП “ЛЕВ“, ветеринарних служб та члени громадських організацій.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖЕННЯМ ПРАВИЛ

9.1. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.

9.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м.Львова здійснюється управлінням екології та благоустрою департаменту містобудування, органами внутрішніх справ, районними адміністраціями, органами державного ветеринарного нагляду, комунальними підприємствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, ЛКП “ЛЕВ“, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана з тваринами.

9.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

9.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

9.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

9.5.1 ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

9.5.2 подають до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, у тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій.

9.6. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.

9.7. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством».