Правила содержания животных в городе Луцке.

Руководствуясь Законом Украины “О защите животных от жестокого обращения“ и ст. 26 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине“, с целью улучшения санитарного состояния города, эпидемиологической и эпизоотической ситуации, общей безопасности граждан, повышения имиджа, инвестиционной и туристической привлекательности города Луцка, городской совет 24.11.08 решением № 32/35 утвердила «Правила содержания животных в г. Луцке».

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила утримання тварин у місті Луцьку (далі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності та гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб у місті Луцьку (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби та Державної митної служби).

1.3. Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують тварин, зобов’язані суворо дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

II. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ УТРИМАННЯ ТВАРИН В  МІСТІ ЛУЦЬКУ.

2.1. Утримання та поводження з тваринами в місті Луцьку ґрунтується на таких принципах:

 • жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
 • забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
 • право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
 • заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;
 • відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за порушення цих Правил;
 • утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;
 • забезпеченням безпеки життя та здоров’я людей при утриманні тварин;
 • дотримання санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил при утриманні і поводженні з тваринами;

2.2. При утриманні тварин забороняється:

 • спричиняти тваринам біль і страждання, крім випадків, коли життю і здоров’ю людей і тварин загрожує небезпека;
 • організація, проведення і пропаганда собачих боїв та інших заходів, які допускають жорстокість по відношенню до тварин;
 • використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;
 • нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

2.4. При неможливості подальшого утримання, домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана в притулок для тварин.

2.5. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

2.6. Умертвіння тварин допускається:

 • для одержання господарсько корисної продукції;
 • для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
 • за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
 • при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;
 • за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
 • за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

 • умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
 • приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
 • забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;
 • переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;
 • умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

2.7. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними. Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

2.8. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин. При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин. Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

III. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ТВАРИН.

3.1. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.2. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

3.3. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Продавець тварини зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.4. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

IV. УТРИМАННЯ І ПОВОДЖЕННЯ ЗДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ

4.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

 • у квартирах, де проживає одна сім’я (за умови згоди всіх членів сім’ї), а також в будинках у кількості не більше трьох дорослих особин, при можливості забезпечення тваринам належних умов утримання, відповідно до вимог цих Правил;
 • у квартирах, де проживає кілька сімей, –¬ лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
 • у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;
 • у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;
 • юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;
 • юридичними особами: для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

4.2. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
 • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
 • безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.3. У місцях масового скупчення людей, у тому числі в транспорті, собаки повинні знаходитися на короткому повідку і в наморднику, а маленькі собаки – в закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть знаходитися на вільному повідку. В інших місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки зобов’язана узяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

4.4. Ввезення та розведення собак з підвищеною агресивністю, згідно з додатком 1 до Правил утримання тварин у місті Луцьку, забороняється. Ці породи собак підлягають обов’язковій стерилізації.

4.5. Особи, які утримують домашніх тварин, і не є мешканцями міста Луцька, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу.

4.6. Особі, яка утримує домашню тварину, дозволяється:

 • виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю на повідку з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличка собаки, прізвище, адреса та телефон особи, яка її утримує) і в наморднику, крім собак дрібних порід, згідно з додатком 2 до Правил утримання тварин у місті Луцьку, у ветеринарних паспортах яких зроблено відповідну відмітку;
 • безплатно провозити з собою у міському громадському транспорті дрібних звірів і птахів у клітці, кота, собаку в наморднику з коротким повідком за наявності відповідних документів на них;
 • вигулювати собак в місцях, спеціально відведених для цієї мети виконавчим комітетом Луцької міської ради;
 • захоронювати домашніх тварин на спеціальних кладовищах тварин.

4.7. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана:

 • забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;
 • дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;
 • прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи під’їзди, сходові клітки, ліфти, а також дитячі майданчики, доріжки, тротуари;
 • забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
 • мати на тварину ветеринарні паспорти;
 • щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне, також котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;
 • повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує даний район, про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;
 • про захворювання собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;
 • негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом людини, свійської чи домашньої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування;
 • тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях;
 • здавати домашніх тварин до притулків в разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;
 • забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличка тварини, прізвище, адреса та телефон особи, яка утримує домашню тварину);
 • сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги за утримання собак, котів та диких тварин згідно з тарифами;
 • запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;
 • у багатоквартирних житлових будинках забезпечувати тишу – не допускати гавкання та виття собак з 23.00 до 7.00 години.
 • відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами громадянам у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.8. Особі, яка утримує домашню тварину, забороняється:

 • утримувати, передавати іншим особам незареєстрованих собак;
 • продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;
 • утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);
 • розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
 • вигулювати собак у невідведених для цього місцях;
 • з’являтися з собаками в громадських місцях особам у нетверезому стані;
 • заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури, на територію дитячих майданчиків;
 • вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;
 • купувати, продавати, показувати на виставках, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорту з відміткою про імунізацію проти сказу, якщо така імунізація проведена більше 12 місяців або менше 30 днів до вивозу;
 • викидати трупи собак, котів і інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях;
 • жорстоко поводитися з домашніми тваринами, залишати їх без догляду або знищувати;
 • провозити тварин у тролейбусах, крім випадків, передбачених частиною 2 п.4.6 цих Правил;
 • вирощувати і використовувати собак і котів для отримання м’яса, жиру та шкіри.

V. РЕЄСТРАЦІЯ СОБАК ТА КОТІВ

5.1. Реєстрація домашніх собак та котів проводиться з метою:

 • єдиного обліку цих тварин в місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
 • контролю за чисельністю безпритульних тварин;
 • здійснення контролю за дотриманням ветеринарно–санітарних вимог;
 • забезпечення епізоотичичного благополуччя;
 • вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів в м. Луцьку.

5.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

5.3. Обов’язкову реєстрацію здійснює ветеринарна служба м. Луцька.

5.4. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території міста Луцька. Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її народження або відчуження іншою особою. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами міста Луцька, але перебувають на території міста з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

5.5. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

5.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

5.7. Реєстрація або перереєстрація тварин може здійснюватися у приміщеннях житлово-експлуатаційних організації, у т.ч. ЖБК, ОСББ, тощо (у відповідності до узгодженого графіку) за місцем проживання (реєстрації) власника. В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

5.8. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації, відповідно до встановлених тарифів.

5.9. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, а також документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини. Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

5.10. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (ПІП, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин в місті Луцьку. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

5.11. Ветеринарна служба м. Луцька зобов’язана у п’ятнадцятиденний строк із моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання “Правила утримання тварин у місті Луцьку”, а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

5.12. Фізичні особи, які утримують собак, крім визначених пільгових категорій, обов’язково сплачують плату за житлово-комунальні послуги згідно встановлених тарифів. Плата за житлово-комунальні послуги з фізичних осіб за утримання собак нараховується житлово-експлуатаційними організаціями у т.ч. ЖБК, ОСББ тощо, на території обслуговування яких проживає власник собаки.

VI. ОСОБЛИВОСТІ  УТРИМАННЯ  ДИКИХ  ТВАРИН  ТА  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ТВАРИН  ТА ПТИЦІ

6.1. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, цирк тощо). Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Утримання крупних диких тварин в квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

6.2. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо цих тварин.

6.3. Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

6.4. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов’язані:

 • зареєструвати продуктивних тварин в агенції з ідентифікації тварин;
 • утримувати у чистоті приміщення для тварин та птиці та прилягаючі до них території;
 • систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;
 • негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання чи падежу сільськогосподарської тварини чи птиці;
 • виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварини та птиці;
 • у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;
 • ввозити на територію міста Луцька сільськогосподарських тварин та птицю в супроводі ветеринарного свідоцтва;
 • проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення ветдовідки встановленого зразку;
 • забій птиці та кролів, належних громадянам, може проводитись подвірно, з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;
 • усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації в спецпідприємствах.

VII. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ ЗТВАРИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДАХ, У СПОРТІ, ПРИ ОРГАНЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ

7.1.  Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку у місту Луцьку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, який видається ветеринарною службою м. Луцька.

7.2. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин. Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, який видається Луцькою міською радою.

7.3. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, загибель.

7.4. Забороняється створення пересувних звіринців, проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

VIII. ПРИТУЛКИ ДЛЯ ТВАРИН

8.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин. На території міста Луцька притулки для тварин можуть створюватися Луцькою міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел. У місцевому бюджеті передбачаються кошти на утримання притулків для тварин.

8.2. Муніципальний притулок для безпритульних тварин обладнується для утримання безпритульних тварин і надання ветеринарної допомоги в межах, необхідних для знаходження тварин, які відновлюються відповідно до вимог цих Правил. У притулку здійснюється реєстрація всіх безпритульних тварин, які поступили в притулок, і їх облік. Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для бездомних тварин здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Луцька, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

8.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій або приватних осіб можуть створюватися приватні притулки. Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації у ветеринарній службі Луцької міської ради та повинні діяти на підставі Положення про них, затвердженого Управлінням ветеринарної медицини Волинської області та отриманої ліцензії. Власники притулків не являються платниками збору з власників тварин. Реєстрація й облік тварин, які поступили до приватного притулку, є обов’язковими.

IX. РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

9.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Луцьку проводиться методами біостерилізації або розміщенням у притулки для безпритульних тварин. Біостерилізація безпритульних тварин проводиться на базі притулків для тварин.

9.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

9.3. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні домашніх та безпритульних тварин підлягають притягненню до юридичної відповідальності відповідно до законодавства.

9.4.  Відлов безпритульних тварин проводиться лише працівниками СКАП «Луцькспецкомунтранс».

9.5. Відловлені тварини утримуються протягом п’яти днів і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної служби м. Луцька після пред’явлення ветеринарного паспорту та при умові оплати вартості витрат за відлов і тримання тварин.

9.6. Після завершення 5-ти денного строку, якщо не встановлено власника, тварини безкоштовно передаються у притулки з дозволу ветеринарної служби міської ради за умови обов’язкової стерилізації, або іншим громадянам у власність за умови оплати витрат на відлов і утримання тварини.

9.7. Незатребувані тварини піддаються евтаназії в зазначений строк.

9.8. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. Вилов безпритульних домашніх тварин окремими громадянами та організаціями забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години. Вилов в інший час заборонено.

9.9. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:

 • привласнювати собі відловлених тварин;
 • продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;
 • забирати тварин із квартир і з територій приватної власності без відповідного рішення суду;
 • знімати домашніх тварин з прив’язі;
 • використовувати приманки й інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров’ю безпритульним домашнім тваринам.

9.10. Виловлені тварини підлягають щепленню проти сказу.

X. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖЕННЯМ ПРАВИЛ

10.1. Органи внутрішніх справ та управління муніципальної поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі, норм про жорстоке поводження з тваринами.

10.2. Контроль за додержанням цих Правил та території міста Луцька здійснюється відділом екології, органами внутрішніх справ, органами державного ветеринарного нагляду, комунальними підприємствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

10.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринам. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини беруть участь у проведенні рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

10.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження мають право:

 •  ставити перед відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
 • подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій;
 • одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

10.5. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.6. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.