Правила содержания животных в городе Кировоград.

Правила содержания домашних животных в городе Кировограде утверждены решением 19 августа 2010 року № 3674 Городского совета города Кировоград с целью урегулирования отношений в сфере обращения, содержание, использование домашних животных на территории города.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила утримання домашніх тварин у місті Кіровограді (далі — Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, використання домашніх тварин на території міста Кіровограда.

1.2. Правовою основою Правил є закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інші нормативно — правові акти.

1.3. Поняття та терміни, які використовуються у цих Правилах, мають таке значення:

безпритульні тварини — домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

вигул собак — тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх замінюють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

відчуження тварини передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

власник домашньої тварини — юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

гуманне ставлення до тварин — дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

дикі тварини — тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

домашні тварини — собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія — гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

екскременти — відходи життєдіяльності тварини;

жорстоке умертвіння тварин — умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

загальна електронна база даних домашніх тварин — автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних про домашніх тварин;

карантинний майданчик — спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

куточок живої природи — складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

поводир незрячого (тварина супроводу) — собака, який використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів І або II груп, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву «Собака-поводир сліпого») передається особі, позбавленій зору;

потенційно небезпечні собаки — собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено у Додатку. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

притулки для тварин — неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) — спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин;

реєстратор — юридична особа, яка одержала у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрації домашніх тварин;

реєстрація домашніх тварин — система обліку тварин, яку здійснює реєстратор, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

тварини — біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин — тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їхнім подальшим утриманням;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини — шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров’я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий зв’язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

1.4. Правила поширюються на фізичних осіб, юридичних осіб та їх філії. Дія цих Правил не поширюється на установи Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України.

1.5. Контроль за додержанням цих Правил на території міста Кіровограда в межах своїх повноважень здійснюється виконавчими органами Кіровоградської міської ради, виконавчими органами районних у м. Кіровограді рад, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування прибудинкових територій, органами внутрішніх справ, Кіровоградською санітарно-епідеміологічною станцією, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області, управлінням ветеринарної медицини в м. Кіровограді та іншими юридичними особами згідно з повноваженнями і чинним законодавством.

1.6. Нормативно-правові акти, які прийняті з питань утримання, поводження, використання домашніх тварин на території міста Кіровограда, не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.

1.7. Внесення змін до Правил здійснюється Кіровоградською міською радою у встановленому законодавством порядку.

2. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ, ПОВОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

2.1. Умови утримання домашніх тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.

2.2. Місце утримання домашніх тварин повинно бути облаштовано таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

2.3. Власники домашніх тварин зобов’язані виконувати вимоги цих Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних, юридичних осіб та їх філій і не створювати загрози безпеці людей та тварин.

2.4. При додержанні вимог цих Правил дозволяється утримувати:

 • собак, котів у квартирах, в яких проживає одна сім’я (загальною кількістю не більше трьох дорослих тварин); в будинках, що належать громадянам на правах приватної власності (кількість тварин, обмежується можливістю забезпечення виконання вимог цих Правил); у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається утримання собаки або кота лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати собак і котів в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горища, підвали тощо).
 • собак, котів та інших тварин — у «зоокутках», «кутках живої природи», дитячих, освітніх — з дозволу відповідного органу за погодженням з Кіровоградською санітарно-епідеміологічною службою, управлінням ветеринарної медицини в м. Кіровограді та забезпеченням безпеки дітей та постійного догляду за тваринами;
 • собак у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території або в ізольованому приміщенні — на прив’язі, або без неї за наявності попереджувальної таблички про існування тварини;
 • собак у вольєрах, майданчиках, тощо з висотою не менше 2,5 метрів;
 • собак без повідків і намордників: при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках.

Собак, яких визнано потенційно небезпечними, дозволяється утримувати фізичним особам, які досягли 18-річного віку, психічно здоровими, фізично спроможними керувати твариною, які пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях та уклали договір обов’язкового страхування відповідальності власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Юридичні особи та їх філії за умови погодження з управлінням ветеринарної медицини в м. Кіровограді, наявності відмітки у реєстраційному посвідченні про щорічне щеплення проти сказу, укладення договору обов’язкового страхування відповідальності власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, та визначення відповідальної особи, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину, можуть утримувати собак:

 • для охорони — на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;
 • для дослідної мети — у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

Визначеною відповідальною особою, яка безпосередньо несе відповідальність за собаку, може бути лише фізична особа, яка досягла 18-річного віку, психічно здорова, фізично спроможна керувати твариною та пройшла спеціальне навчання у кінологічних організаціях.

2.5. Власники домашніх тварин зобов’язані:

 • утримувати їх згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води;
 • дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення;
 • не допускати можливості безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання;
 • під час вигулу, супроводу собаки одягнути намордник та тримати її на короткому повідку;
 • запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;
 • повідомляти протягом 5 днів управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді про придбання собаки чи кота, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;
 • не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях;
 • прибирати в усіх випадках екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
 • забезпечувати тишу — попереджувати лай собак у багатоквартирних будинках з 22:00 до 8:00;
 • надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок на вимогу посадових осіб управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді;
 • забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;
 • негайно ізолювати тварину і звернутися до управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;
 • у випадках смерті собак чи котів негайно повідомляти управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді. Після огляду трупу тварини представником ставиться відповідна відмітка в реєстраційному посвідченні, яке разом з номерним знаком здається реєстратору для внесення змін до загальної електронної бази даних домашніх тварин і відміни сплати за тримання тварини;
 • негайно повідомляти заклади охорони здоров’я та управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді про випадки покусу або травмування твариною людини або домашньої тварини;
 • надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення Кіровоградської санітарно-епідеміологічної станції чи управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;
 • відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені їхньою твариною фізичній і юридичній особам та їх філіям, у встановленому чинним законодавством України порядку;
 • у разі неможливості подальшого тримання тварини передати її у власність іншій особі;
 • дотримуватись інших вимог, які встановлені чинним законодавством.

2.6. Власникам домашніх тварин дозволяється:

 • навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами;
 • утримувати, розводити, дресирувати, відчужувати, вигулювати, перевозити з додержанням діючих вимог, виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій, в загальні двори або на вулицю;
 • продавати тварин: на території власника тварини; в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином; в притулках; під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо); на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

2.7. Власникам домашніх тварин забороняється:

 • утримувати собак незареєстрованими або зареєстрованими не належним чином;
 • навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
 • продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях;
 • утримувати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);
 • купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту в інші населені пункти домашніх тварин без передбачених законодавством щеплень, обробок;
 • викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах, газонах та інших);
 • жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними;
 • використання оснащень, інвентарю, що травмують тварину;
 • примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
 • нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
 • проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
 • розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю, тварин з виявленими генетичними змінами, що спричинюють їм страждання;
 • застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;
 • примушування до нападу одних тварин на інших;
 • вирощувати собак і котів для м’яса та шкірок;
 • вчиняти інші дії, які суперечать гуманному ставленню до тварин.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

3.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою: єдиного обліку цих тварин в місті; для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з поводженням, утриманням та використанням домашніх тварин у місті Кіровограді.

3.2. Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради визначається юридична особа, яка проводить реєстрацію.

3.3. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати, пошкодження жетону або реєстраційного посвідчення.

3.4. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знака тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

3.5. Власник собаки повинен зареєструвати тварину:

 • протягом 60 діб з моменту її народження;
 • протягом 10 діб у разі відчуження тварини.

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами міста Кіровограда, але перебувають на території міста з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

3.6. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

3.7. Реєстрація або перереєстрація тварин може здійснюватися у приміщеннях реєстратора або житлової організації незалежно від форм власності, тощо.

В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання власника.

3.8. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен мати при собі паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, а також документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) реєстрованої тварини. Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

3.9. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних тварин у місті Кіровограді.

3.10. Оплата послуг за реєстрацію та перереєстрацію тварини проводиться відповідно до чинного законодавства безпосередньо під час проведення реєстрації.

3.11. Реєстратор зобов’язаний у п’ятнадцятиденний строк із моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання «Правила утримання домашніх тварин у місті Кіровограді», а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення та видачі реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку (жетону) тварини, друкованого видання «Правила утримання домашніх тварин у місті Кіровограді» підтверджується підписом власника тварини в журналі реєстрації тварин.

3.12. Юридичні та фізичні особи, які утримують собак обов’язково сплачують збір з власників собак. Розміри, порядок сплати та перерахування збору з власників собак визначаються чинним Положенням про розміри, порядок сплати та перерахування місцевих податків і зборів.

3.13. Надання пільг платникам збору з власників собак, або звільнення платників від даного збору здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4. ВИГУЛ СОБАК

4.1. Вигулювати собаку, яка не є потенційно небезпечною може особа, яка досягла 14-річного віку, психічно здорова, фізично спроможна керувати твариною.

4.2. Потенційно небезпечну собаку дозволяється вигулювати лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях, психічно здорові, фізично спроможні керувати твариною та не перебувають під впливом алкоголю, препаратів, які мають виражену седативну дію.

4.3. Дозволяється вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.

4.4. Вигул собак без наявності повідка, намордника, особистого номерного знака заборонено.

4.5. Забороняється заводити собаку у приміщення магазинів, об’єктів громадського харчування, територію дитячих та підліткових закладів, стадіони, пляжі, дитячі майданчики (крім тварин супроводу — собак-поводирів).

4.6. Особа, яка вигулює собаку зобов’язана забезпечити:

 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
 • безпеку домашньої тварини;
 • безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
 • прибирання екскрементів тварини до сміттезбірників.

4.7. При вигулі домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

5. ВИЛОВ, ТИМЧАСОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТВАРИН

5.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні, коти вважаються безпритульними і підлягають вилову.

5.2. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

5.3. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

5.4. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров’я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування, нагляду чи евтаназії.

5.5. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5:00 до 7:00 або після 20:00 (влітку — після 22:00).

5.6. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов’язково утримуються у притулку підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.

5.7. Якщо протягом двох місяців з моменту вилову безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.

5.8. У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.

5.9. Перед поверненням до середовища мешкання чи власникам тварини підлягають щепленню проти сказу, дегельмінтизації, іншим необхідним обробкам.

5.10. Власники зобов’язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

5.11. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані в Притулку та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.

5.12. Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.

5.13. Вилов тварин службою відлову обов’язково здійснюється за планом, попередньо погодженим з ветлікарем Притулку. Позапланово можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.

5.14. У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних Притулку.

5.15. Працівникам служби відлову забороняється:

 • використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
 • відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні узгоджуватись з ветлікарем;
 • привласнювати собі виловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;
 • знімати собак з прив’язі.

5.16. У випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.

5.17. У разі потреби, при вилові безпритульних тварин ловець зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу.

5.18. Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову.

5.19. У випадку, якщо знаходяться особи або організації, охочі узяти тварину після стерилізації додому або на підприємство під опіку, тварина передається за договором та сплатою (за згодою) витрачених на відлов, утримання, ветобслуговування коштів.

5.20. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

5.21. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді проводиться відповідно до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Кіровограді.

6. ПРИТУЛКИ ДЛЯ ТВАРИН

6.1. Притулок для тварин створюється для утримання виловлених безпритульних тварин відповідно до чинного законодавства.

6.2. Притулок для тварин проводить свою діяльність за рахунок його власника, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

6.3. Власником притулку може бути фізична та юридична особа, яка виконує вимоги цих Правил та чинного законодавства України.

6.4. Притулок для тварин функціонує відповідно до діючого

законодавства та свого Статуту.

7. УМЕРТВІННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

7.1. Умертвіння домашніх тварин допускається:

 • для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
 • за необхідності умертвіння новонародженого приплоду домашньої тварини;
 • за необхідності умертвіння окремих домашніх тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
 • за необхідності оборони від нападу домашньої тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;
 • якщо результати клінічного спостереження при нанесенні покусів людям є позитивними, не щеплені проти сказу домашні тварини, які знаходяться під примусовим спостереженням, підлягають евтаназії.

7.2. При умертвінні домашньої тварин мають дотримуватися такі вимоги:

 • умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
 • приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
 • забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння домашньої тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;
 • умертвіння домашньої тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

8. ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених міською радою у встановленому законодавстві порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства.

 

9. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

9.1. При транспортуванні домашніх тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.

9.2. Транспортний засіб, призначений для перевезення домашніх тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.

9.3. При завантаженні і розвантаженні домашньої тварини мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.

9.4. Транспортування домашніх тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

9.5. Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.

9.6. Перевезення домашніх тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

10.1. Виконавчі органи Кіровоградської міської ради координують діяльність установ, організацій, підприємств щодо дотримання вимог цих Правил  та  інших   нормативно-правових   актів   у   сфері поводження, утримання, тощо домашніх тварин, їх шкідливого впливу на благоустрій міста та здоров’я людей.

10.2. Виконавчі органи районних у м. Кіровограді рад:

 • ознайомлюють власників домашніх тварин з цими Правилами;
 • слідкують за додержанням власниками тварин цих Правил;
 • надають реєстратору інформацію про наявність та кількість домашніх тварин на закріпленій території;
 • повідомляють працівників спеціалізованого підприємства по вилову тварин про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків;
 • координують діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів тримання собак, котів та інших тварин;
 • здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері тримання собак, котів та інших тварин
 • фізичними і юридичними особами та їх філій згідно з чинним законодавством;
 • забезпечують облаштування місць та зон для вигулу собак у разі створення;
 • визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак.

10.3. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:

 • ознайомлюють власників домашніх тварин з цими Правилами;
 • слідкують за додержанням власниками тварин цих Правил;
 • повідомляють власників домашніх тварин про місця розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), ветеринарних установ, притулків для тварин;
 • надають реєстратору інформацію про наявність та кількість домашніх тварин на закріпленій території;
 • забезпечують тримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
 • забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) тварин;
 • сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
 • повідомляють працівників спеціалізованого підприємства по вилову тварин про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов’язків.

10.4. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.

Міліція в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини та тварин дикої фауни в разі, якщо її поведінка створює загрозу для життя та здоров’я людини.

10.5. Кіровоградська санітарно-епідеміологічна станція, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області, управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді, органи внутрішніх справ (патрульно — постова служба та дільничні інспектори міліції) контролюють утримання тварин, обмеження їх шкідливого впливу на здоров’я людини та благоустрій міста.

10.6. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.

10.7. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюють свої повноваження відповідно до діючого законодавства України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

За порушення вимог Правил та законодавства про утримання домашніх тварин у місті Кіровограді винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.