Правила содержания животных в городе Киев

Додаток  № 1  до  рішення Київської   міської   ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Правила  утримання  домашніх  собак та котів в м. Києві» встановлюють  порядок утримання цих тварин в умовах  міста,  визначають  права  та  обов’язки їх власників і поширюються на  осіб,  яким  ці тварини належать на будь–яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.Правила  утримання  домашніх  собак та котів в м. Києві (далі  –  Правила) встановлюють  порядок утримання, використання, визначення  ступеню  небезпечності (соціальної  адаптованості) в умовах  міста,  визначають  права  та  обов’язки власників собак і котів, а також контроль в цій сфері.

1.2.Ці  Правила  поширюються  на  підприємства,  установи, організації  (крім  установ  Міністерства  оборони України,  Служби  безпеки   України   і   Міністерства   внутрішніх  справ  України,  центрального  органу виконавчої влади у справах охорони державного  кордону,  центрального  виконавчого  органу  влади в галузі митної справи),  а  також  на  юридичних  та  фізичних осіб, що утримують  собак і котів на території м. Києва.

  Вимоги  цих  Правил  щодо власників собак і котів поширюються на  осіб,  яким  ці тварини належать на будь–яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

1.3.  Собаки  та  коти  можуть  належати  на правах власності юридичній  або  фізичній  особі,  яка досягла 16 років і спроможна забезпечити   умови   утримання  тварин  відповідно  до  природних (фізіологічних) та видових потреб.

1.4.  Відповідальність  за  дії  тварин  несуть  їх власники, особи,  яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

 • уманного ставлення до тварин;
 • участі  органів  місцевого самоврядування і виконавчої влади,
 • громадських  організацій  тощо  та  зацікавлених  фізичних  осіб у
 • заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;
 • обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
 • обов’язкового  виконання  власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно–санітарних норм, забезпечення  належного епізоотичного та санітарно–епідеміологічного стану у місті;
 • забезпечення  належних  умов  для  гармонійного співіснування людей та тварин в місті.

1.6. Порушення   вимог   цих   Правил   тягне   за   собою адміністративну   та/або  кримінальну  відповідальність  фізичних, юридичних   та   посадових   осіб   згідно   з   вимогами  чинного законодавства.

1.7.  Ці  Правила  підлягають  перегляду  у випадку прийняття інших   нормативно–правових   актів   у   цій   сфері  у  порядку, встановленому чинним законодавством.

 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

гуманне  ставлення  до  тварин – дії, що відповідають вимогам захисту   тварин   від   жорстокого   поводження   і  передбачають доброзичливе  ставлення  до  тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

домашні  собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як  домашні  улюбленці,  компаньйони–помічники (поводирі незрячих, охоронці   житла  та  іншого  майна  тощо),  об’єкти  комерційного використання,  що  знаходяться  під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;

бездоглядні  тварини  – домашні собаки та коти, незалежно від породи  та  призначення  (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим  номерним  знаком  і  намордник),  які  знаходяться  без власника  та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах,  на  бульварах,  пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника;

власник  собаки  чи  кота  –  юридична або фізична особа, яка здійснює  догляд  за  твариною,  що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

відчуження  тварини  –  передача  права  власності на тварину юридичним  чи  фізичним  особам  за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

поводир   незрячого   (тварина   супроводу)   –  собака,  яка використовується   для   полегшення  пересування  в умовах  міста інвалідів  І  або  ІІ  групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких  не  дає  можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які  мають  обмежені  фізичні  можливості  і  потребують  допомоги спеціально  підготовленої  собаки  для  пересування і спілкування. При  цьому  тварина  повинна  пройти підготовку у спеціалізованих закладах  з  підготовки собак–поводирів та реабілітації інвалідів, по   закінченні яких  тварина  разом  з  комплектом  необхідного спорядження  та підтверджуючим документом установленого зразка (що має   назву  «Собака–поводир  сліпого»),  передається  особі,  яка позбавлена зору;

реєстрація  (обов’язкова реєстрація) – система обліку тварин, яку  здійснює  орган,  уповноважений  Київською  міською державною адміністрацією,  шляхом  присвоєння тварині індивідуального номера та  внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин у м. Києві;

загальна  електронна  база  даних  непродуктивних тварин у м. Києві  –  автоматизована  система  збору, накопичення, обробки та зберігання даних;

ідентифікація  тварин  –  біркування,  чіпування,  таврування тварин  тощо  з  присвоєнням  особистого ідентифікаційного  коду;

місце  або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

майданчик   для   дресирування   собак  –  це  огороджена  та обладнана  відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

екскременти – відходи життєдіяльності тварини;

потенційно   небезпечні   собаки   –  собаки,  які  згідно  з Переліком   порід  собак  визнані  як  потенційно небезпечні  (за переліком,  що  додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки  цих  порід.  Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

собаки,  що  визнані  небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану   агресію   до  людей  і  тварин,  що підтверджено відповідним  протоколом  (актом),  складеним  з  дотриманням вимог законодавства України;

спровокована   агресія   –   агресивна   поведінка   тварини, викликана навмисними діями;

шкода,  заподіяна  третій  особі  внаслідок  агресивної  або непередбачуваної  дії  тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного  або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо  має  місце  причинний зв’язок  між  дією  цієї  тварини  та заподіяною шкодою;

адаптованість  собаки  в  умовах міста – перевірка мінімально необхідного  переліку  навичок,  виконання яких дозволяє визначити стан  нервової  системи  собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки  по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у  самого власника навичок керування собакою – визначається шляхом тестування за програмою «Собака–компаньйн»;

куточок  живої  природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії,   класу)  біології  загальноосвітніх  і позашкільних навчальних,  наукових,  санаторно–курортних і оздоровчих закладів, які  створюються  для проведення  навчальних, практичних занять з метою  здобуття  поглиблених  знань про живі організми, формування фактичних  умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами  і  тваринами,  що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

притулки  (міні–притулки)  для  тварин – спеціально обладнані приміщення  (території),  що належать юридичній або фізичній особі та  мають  відповідні  дозволи  санітарних,  ветеринарних та інших служб,   призначені  для утримання  виловлених  бездоглядних  або безпритульних тварин, у т. ч. вилучених або конфіскованих;

тимчасова   ізоляція   (карантинування)  тварин  –  тимчасове перебування    тварин    у   пунктах   перетримки   та притулках (міні–притулках)   для   утримання  тварин  до  вирішення  питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;

карантинний   майданчик  –  спеціально  обладнані  ізольовані приміщення,  які  відповідають передбаченим ветеринарно–санітарним нормам,  призначені  для  тимчасового  утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

стерилізація    –   позбавлення   тварини   хірургічним   або біологічним    шляхом    здатності    до   відтворення  потомства (репродуктивної здатності);

жорстоке  поводження  з  тваринами  – знущання над тваринами, які  відносяться  до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів   або   з   хуліганських   мотивів,  а  також  на цькування зазначених   тварин одна  на  одну,  вчинене  з  хуліганських  чи корисливих   мотивів,  або  утримання  тварин  в  умовах,  які  не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям.

3. УМОВИ УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОБАК І КОТІВ

3.1.  Власникам  собак  і  котів  дозволяється утримувати цих тварин:

 • у  квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою можливістю  забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил;
 • у  квартирах,  де  проживає  кілька  сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;
 • на  території  присадибної  земельної  ділянки за умови, якщо огорожа  цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;
 • на  території  і/або  приміщенні,  що  не  належить  власнику тварини  на  правах  власності  за  умови письмової згоди власника території і/або приміщення;
 • у   куточках   живої   природи  у  встановленому  порядку  за погодженням   з   державними  органами санітарно–епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;
 • на  територіях  об’єктів  будівництва,  підприємств, установ, організацій    за   умов   наявності   обладнаних  приміщень   та попереджувальної таблички про існування тварини.

Власники  собак,  які проживають у багатоквартирних будинках, повинні  забезпечувати  тишу  – попереджувати лай собак у період з 2200 до 0800.

Забороняється  утримувати  собак та котів у місцях загального користування  (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

3.2.   Забороняється   утримувати   собак   незареєстрованими належним чином.

3.3.  Якщо  відсутня можливість подальшого утримання тварини, її  власник  зобов’язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні–притулок) для тварин.

3.4. При утриманні собак і котів їх власникам необхідно:

 • запобігати   прояву   небезпечних  дій  з  боку  тварин,  які утримуються,  по  відношенню  до  людей,  інших тварин або майна;
 • забезпечити  дотримання санітарно–гігієнічних норм та громадського порядку;
 • упереджувати  можливість  безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.

Якщо   власником   собаки   чи   кота  є  юридична  особа,  в обов’язковому   порядку,   повинна   бути   визначена особа,  яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

3.5.    Власник    потенційно    небезпечної   собаки   також забов’язаний:

 • підтвердити   її   адаптованість   в   умовах   міста  шляхом
 • тестування за програмою «Собака–компаньйон»;
 • пройти  процедуру  обов’язкового страхування відповідальності
 • власників  собак  за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам,
 • згідно з вимогами чинного законодавства.

3.6.   Власник   собаки,   що   визнана   небезпечною,  також забов’язаний:

 • поставити   її   на   особистий  облік  та  пройти  процедуру електронної   ідентифікації  у  комунальному підприємстві  «Центр ідентифікації тварин»;
 • у  встановлений  термін підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою «Собака–компаньйон»;
 • пройти  процедуру  обов’язкового страхування відповідальності власників  собак  за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

3.7.  Якщо  потенційно  небезпечна  або  визнана  небезпечною собака     не    змогла    пройти    тестування    за  програмою «Собака–компаньйон»  у  встановлений  термін,  її  власник повинен ізолювати   таку   тварину   або передати  для  охорони  об’єктів

будівництва, приватних будинків тощо.

3.8.  Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати відповідну   професійну   підготовку   та реєстраційне  свідоцтво встановленого зразка.

3.9. При дресируванні або використанні собаки забороняється:

 • нацьковувати одну тварину на іншу;
 • перевищувати фізіологічне навантаження;
 • примушувати  тварин  до  дії  або  використовувати засоби, що травмують їх.

3.10.  При  використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

3.11.  Власники  собак  та  котів  повинні регулювати приплід власних  тварин.  З  метою  регулювання чисельності тварин, які не мають  племінної  цінності,  проводити  стерилізацію  як  гуманний метод зменшення поголів’я тварин.

3.12.   Власникам  собак  та  котів  забороняється  займатися розведенням тварин:

 • з уродженими вадами;
 • генетично та фізіологічно несумісних;
 • з перевищенням фізіологічного навантаження;
 • при   неможливості   подальшого   утримання   і   влаштування потомства.

3.13.   При   проведенні  масових  видовищних,  зоотехнічних, спортивних  та інших заходів за участю собак і котів організаторам необхідно  отримати відповідні дозволи від Управління ветеринарної медицини  в  м.  Києві  та  від комунального  підприємства «Центр ідентифікації тварин».

3.14. У м. Києві забороняється:

 • жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;
 • проводити  собачі  бої,  а  також  селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;
 • використовувати  собак  та  котів для отримання з них м’яса і шкурок;
 • навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
 • купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах.

 4. РЕЄСТРАЦІЯ СОБАК ТА КОТІВ

4.1. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:

 • єдиного  обліку  цих  тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
 • контролю за чисельністю безпритульних тварин;
 • здійснення  контролю  за  дотриманням  ветеринарно–санітарних вимог;
 • забезпечення епізоотичного благополуччя;
 • вирішення   проблемних   питань   і   конфліктних   ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів в м. Києві.

4.2.  Реєстрація  проводиться одноразово і вважається дійсною протягом   усього   життя   тварини,   крім випадків  втрати  або пошкодження жетону.

4.3.  Обов’язкову реєстрацію здійснює комунальне підприємство «Центр  ідентифікації  тварин»  як уповноважений  орган Київської міської державної адміністрації.

4.4.  Обов’язковій  реєстрації підлягають собаки, що належать на  правах  власності  або  інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Києва. Власник  собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її відчуження іншою особою.

Особи,  які  проживають (зареєстровані) поза межами м. Києва, але  перебувають  на  території  м. Києва з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

4.5. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

4.6.  У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального  знаку  тварини,  зміни її власника або місця його проживання  (реєстрації)  обов’язково  проводиться  перереєстрація тварини.

Тварини,   власники   яких   не   здійснили   перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

4.7. Реєстрація  або  перереєстрація  тварин  здійснюється в комунальному  підприємстві  «Центр  ідентифікації тварин», у т. ч. його районних представництвах,  службових приміщеннях житлово–експлуатаційних організацій,  у  т.  ч. ЖБК, ОСББ тощо (у відповідності   до  узгодженого  графіка),  за  місцем  проживання (реєстрації) власника.

В  окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись  безпосередньо   за  місцем проживання  (реєстрації) власника.

4.8. Сплата   за   реєстрацію   та  перереєстрацію  тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених тарифів.

4.9. Для  проведення  реєстрації  або перереєстрації власник тварини  повинен  обов’язково  мати  при собі паспорт, відповідний документ,   що  підтверджує  наявність  у  нього  пільг,  та  інші документи,  що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини.

Присутність  реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

4.10.  Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми  з  відомостями щодо власника тварини (ПІБ, дата народження, адреса,  телефон),  виду  тварини, породи, клички, дати народження або  відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше   із   подальшим   внесенням  цієї  інформації  до загальної електронної  бази  даних  непродуктивних  тварин  у  м.  Києві. Ця інформація  є  конфіденційною  та  надається лише  у випадках, що передбачені чинним законодавством.

4.11.   Центр  зобов’язаний  у  15–денний  термін  з  моменту реєстрації   або  перереєстрації  видати  власнику зареєстрованої тварини  реєстраційне  посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон)  тварини,  друковане видання  «Правила утримання домашніх собак  та котів в м. Києві», а також ознайомити власника тварини з ветеринарно–санітарними   вимогами   щодо   її   утримання.   Факт ознайомлення   з  документами підтверджується  підписом  власника тварини.

Власник  тварини  може  отримати  вищезазначені  документи та інформаційні  матеріали у Центрі або його районних представництвах протягом  30 діб з кінцевого терміну дати видачі. Не затребувані у встановлений термін документи передаються у встановленому порядку до  житлово–експлуатаційних  організацій,  у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, для подальшої їх передачі власнику тварини.

4.12.  Юридичні  або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій,   які   утримують   собак,   обов’язково сплачують  за утримання собак відповідно до встановлених тарифів.

Плата  за  утримання  собак  з  фізичних  осіб  нараховується житлово–експлуатаційними  організаціями,  у  т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, на   території   обслуговування   яких  проживає  власник  собаки: квартиронаймачам,  власникам квартир  та приватних малоповерхових та середньоповерхових будинків.

Отримані  кошти  використовуються  згідно  з  розподілом,  що затверджується    розпорядженням   Київської  міської   державної адміністрації.

Плата  за утримання собак від юридичних осіб нараховується на підставі  укладених  з Центром угод, вноситься на рахунок Центру і спрямовується  на  виконання  заходів  «Київської міської програми вирішення   проблем   з утриманням  домашніх  та  інших  тварин», затвердженої  рішенням  Київської  міської  ради  від  27.11.03 №213/1087.

5. ЗНАХОДЖЕННЯ СОБАК ТА КОТІВ ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТЙНОГО УТРИМАННЯ

5.1.  Власники  собак  та котів та/або відповідальні особи за дорученням  власника  тварини  (особи,  які супроводжують)  мають право  знаходитись  з  собакою або котом поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).

5.2.    Забороняється    супроводжувати    тварин   у   стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.3.  Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:

 • супроводжуваної тварини;
 • оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
 • дорожнього  руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів  і  при  їх  переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.4.  Забороняється  супровід потенційно небезпечних собак та собак,  які  визнані  небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років,   психічно   хворим   або   фізично  неспроможним  керувати твариною.

Дозволяється  супровід  інших тварин особою, якій виповнилося 14 років.

 5.5.  Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я,   організацій,   підприємств  тощо  лише на  повідку  з прикріпленим  до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних  собак  та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

5.6.   Особа,   яка   супроводжує   собаку   чи  кота,  також зобов’язана:

 • здійснювати  вигул  собак  без повідка лише в місцях та зонах для   вигулу   тварин,  які  позначені відповідними  знаками  або надписами;
 • прибирати   екскременти   за  своїми  тваринами  в  під’їздах багатоквартирних   будинків,   сходах,   ліфтах та  інших  місцях загального  користування  (ця  вимога  не поширюється на власників собак–поводирів);
 • навчати   собак   за  визнаними  навчальними  програмами  без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власник  собаки,  яку  визнано  небезпечною,  не  мають права вигулювати  цю собаку без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

5.7.  Не дозволяється приводити тварин (крім собак–поводирів) у  приміщення  магазинів і кафе (крім спеціалізованих закладів для тварин),   об’єктів   громадського   харчування,  установ  охорони здоров’я,  освіти  та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

5.8.    Забороняється    залишати    тварин    бездоглядними.

Бездоглядні  тварини  підлягають  вилову із подальшим утриманням у притулку безпритульних тварин. Пошук загублених тварин здійснює комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин».

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДІ.

6.1.  Собаки  та  коти,  незалежно  від  породи,  починаючи з 3–місячного  віку  повинні  щорічно  в  обов’язковому порядку бути щеплені  проти  сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

6.2.  Всі  власники  собак  та  котів  зобов’язані  на вимогу посадових  осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних  щеплень  та обробок.

У   разі   виникнення   підозри   на   наявність   у  тварини захворювання  власник  повинен  негайно  ізолювати  таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова  ізоляція  тварин  може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

6.3.  У  випадку  укусу  або  травмування  собакою  чи  котом людини,  власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

6.4.  Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами,  бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також  при  підозрі  захворювання  тварин  на сказ власник повинен негайно  повідомляти установу  державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

6.5.  Необхідно  надавати  для  тимчасової  ізоляції собак та котів   у  випадку,  якщо  на  це  є  відповідне  рішення органів санітарно–епідеміологічної    служби    чи    закладу    державної ветеринарної  медицини,  а  також надавати для тимчасової ізоляції таких  тварин,  що  завдали  тілесних  ушкоджень  людині або іншій тварині.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ СОБАК ТА КОТІВ

7.1    5.3.  Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:

 • супроводжуваної тварини;
 • оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
 • дорожнього  руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів  і  при  їх  переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.4.  Забороняється  супровід потенційно небезпечних собак та собак,  які  визнані  небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років,   психічно   хворим   або   фізично  неспроможним  керувати твариною.

Дозволяється  супровід  інших тварин особою, якій виповнилося 14 років.

 5.5.  Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я,   організацій,   підприємств  тощо  лише на  повідку  з прикріпленим  до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних  собак  та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

5.6.   Особа,   яка   супроводжує   собаку   чи  кота,  також зобов’язана:

 • здійснювати  вигул  собак  без повідка лише в місцях та зонах для   вигулу   тварин,  які  позначені відповідними  знаками  або надписами;
 • прибирати   екскременти   за  своїми  тваринами  в  під’їздах багатоквартирних   будинків,   сходах,   ліфтах та  інших  місцях загального  користування  (ця  вимога  не поширюється на власників собак–поводирів);
 • навчати   собак   за  визнаними  навчальними  програмами  без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власник  собаки,  яку  визнано  небезпечною,  не  мають права вигулювати  цю собаку без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

7.2.   Під   час   транспортування   тварини  особа,  яка  її супроводжує,  повинна упереджувати порушення санітарно–гігієнічних умов.

Під  час  транспортування  тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

7.3.   Транспортування   та   сплата  за  перевезення  тварин здійснюється у відповідності    з   правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

8. УМОВИ УГОД, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є СОБАКИ ТА КОТИ

8.1.  Право  власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством.  Документом,  що  підтверджує право  власності на тварину,   є  договір  купівлі–продажу,  оренди,  дарування  тощо, оформлений належним чином, та\або реєстраційне посвідчення.

Відмова  власника  собаки  чи  кота  від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

8.2.  Дозволяється  відчуження  тварин особам, які досягли 18 років,  або  особам,  які  досягли  16  років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

8.3. Дозволяється  відчуження  собак  віком  не  менше  2–х місяців, котів – 3–х місяців.

8.4. Відчуження  тварин  у  якості  подарунків  або  призів дозволяється  лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

8.5. Відчужувач   повинен   надати   набувачу   достовірну інформацію   про   походження,   стан   здоров’я   та проведення профілактичних   заходів,   а  також  особливості  умов  утримання відчужуваної тварини.

8.6. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною,  із зазначенням ПІБ, адреси, телефону нового власника та  інших  відомостей,  повинні надаватися її попереднім власником до комунального  підприємства «Центр  ідентифікації  тварин»  у 30–денний термін.

8.7. Продаж  тварин  повинна  здійснюватися  у  місцях,  що відповідають ветеринарно–санітарним вимогам.

8.8. Дозволяється продаж собак та котів:

 • на території власника тварини;
 • в  розплідниках  племінних тварин, які зареєстровані належним чином;
 • в притулках (міні–притулках);
 • під   час   проведення   спеціалізованих  заходів  (виставки, аукціони тощо);
 • на  торгових  місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

У місцях продажу тварин повинні  бути  створені  умови (фізіологічні  та  зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні   параметри мікроклімату приміщення:  температура  повітря,  режим вологості та вентиляція; оздоблювані   матеріали  повинні  легко  піддаватись  дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

Місця  для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб  тварину  було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

Забороняється  продаж  тварин  у  невизначених спеціально для цього   місцях   та   без   відповідних ветеринарних  документів встановленого зразку.

9. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ СОБАК ТА КОТІВ

9.1.  У  випадку  смерті  або  загибелі  тварини  її  власникзобов’язаний  негайно  повідомити  заклад  ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

Забороняється   кремація  або  поховання  трупів  тварин  без наявності свідоцтва про смерть тварини.

На  підставі  отриманого  документа власник тварини повинен у 10–денний  термін  письмово проінформувати комунальне підприємство «Центр  ідентифікації  тварин»  про факт та причину смерті тварини для   внесення змін  до   загальної   електронної   бази  даних непродуктивних тварин у м. Києві.

9.2.   Не  дозволяється  викидати  трупи  собак  та  котів  в контейнери  для  збору  сміття  чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

9.3.  Відшкодування  витрат,  пов’язаних  з  транспортуванням трупів   тварин,   їх   похованням   або  утилізацією проводиться власниками тварин  відповідно  до  встановлених  тарифів.

10.  КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ СОБАК ТА КОТІВ

10.1. Структурні підрозділи ГУ МВС України в м. Києві:

10.1.1.  Здійснюють  контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно–правових актів у цій сфері.

10.1.2.  Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання    тварин   передають  адміністративні   матеріали   до відповідних   органів   згідно   з   чинним   законодавством   для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

10.1.3.  Здійснюють  охорону  громадського  порядку  під  час вилучення  тварини  за  умов  наявності  рішення суду або на інших законних підставах.

10.2. Управління ветеринарної медицини в м. Києві:

10.2.1.   Здійснює  контроль  за  додержанням  юридичними  та фізичними особами ветеринарно–санітарних вимог.

10.2.2.  Забезпечує  організацію проведення протиепізоотичних заходів.

10.3. Районні у м. Києві державні адміністрації:

10.3.1.  Координують  діяльність підпорядкованих підприємств, установ,  організацій  щодо  дотримання  вимог цих Правил та інших нормативно–правових актів у цій сфері.

10.3.2.   Забезпечують  діяльність  адміністративних  комісій району.

10.3.3.  Створюють  та координують роботу районних комісій по контролю за дотриманням вимог цих  Правил та інших нормативно–правових актів у цій сфері.

10.3.4.   Визначають  територію  та  забезпечують  обладнання майданчиків  для  дресирування  собак  відповідно до  розроблених проектних пропозицій.

10.3.5.  Визначають  територію  та  забезпечують облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак.

10.4. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва:

10.4.1.   Здійснює   контроль  за  додержанням  встановленого чинними  нормативними  актами  порядку експлуатації  та утримання місць  та  зон  для  вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану.

10.5. Управління житлово–комунального господарства:

10.5.1.    Координує    діяльність    житлово–експлуатаційних організацій  (контор),  у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, незалежно від форм власності   та   підпорядкування  щодо  забезпечення  контролю  за дотриманням  вимог цих Правил та інших нормативно–правових актів у цїй сфері.

10.5.2.  Забезпечує цільове використання коштів, що надходять як плата за утримання собак.

10.5.3.  Здійснює  обслуговування  та  забезпечує відповідний технічний  та санітарний стан закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування собак.

10.6.  Житлово–експлуатаційні організації (контори) незалежно від форм власності та підпорядкування, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо:

10.6.1.  Утримують  у  належній  чистоті  території  дворів і прибудинкових територій.

10.6.2.  Забезпечують  в  межах своїх повноважень контроль та уповноважені   на  документування правопорушень  у  цій  сфері  з подальшою  передачею  адміністративних  матеріалів  до відповідних органів.

10.6.3.  Формують  та  надають  за  запитом  оновлені  списки власників  тварин  комунальному  підприємству «Центр ідентифікації тварин».

10.6.4.  Тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в   будинках,  що  знаходяться  на  їх  утриманні, закритими  або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

10.6.5.  Забезпечують  інформування  мешканців  будинків,  що знаходяться  на  їх  утриманні,  про  вимоги  цих  Правил, а також проведення  потиепізоотичних  заходів,  необхідність  обов’язкової реєстрації  (перереєстрації) тварин. Безкоштовно надають службові приміщення  для  проведення  профілактичних  щеплень  проти сказу, реєстрації  (перереєстрації) тварин фахівцям ветеринарної медицини та  працівникам  комунального підприємства «Центр  ідентифікації тварин».

10.6.6.   Сприяють   посадовим   особам   у  виконанні  своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил.

10.7. Київська міська санітарно–епідеміологічна станція:

10.7.1.  Проводить  нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів  на  території  міста  та надає пропозиції щодо її поліпшення.

10.7.2.  Забезпечує  дотримання  єдиних вимог щодо здійснення санітарно–епідеміологічного нагляду.

10.7.3.   Проводить   поточний   та   ретроспективний  аналіз показників  звернень  населення  за  медичною допомогою з приводу укусів  людей  собаками і котами в м. Києві та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій.

10.7.4.  Складає  в  межах своїх повноважень протоколи (акти) про  порушення  вимог  санітарно–епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

10.8.  Компетентні  органи,  підприємства  та  організації  в сфері   утримання   домашніх   собак   та  котів здійснюють  свої повноваження   на   підставах,   визначених   нормативно–правовими актами,   рішеннями  Київської  міської  ради  і  розпорядженнями Київської  міської  державної  адміністрації,  а  також  згідно зі своїми затвердженими Положеннями чи Статутами з дотриманням вимог законодавства України.

11. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ’ЄДНАНЬ) В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

11.1.  Громадські  організації (об’єднання), що діють у сфері утримання, використання   та   захисту   тварин  від жорстокого поводження, за згодою:

 • сприяють   проведенню  загальноміських  протиепізоотичних  та
 • протиепідемічних заходів;
 • беруть  участь у розробці проектів нормативно–правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів;
 • беруть  участь  у проведенні рейдів–перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;
 •  сприяють організації та проведенню інформаційно–просвітницьких заходів, тематичних лекцій,
 • семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;
 • беруть  участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній  з  поводженням,  використанням  та захистом тварин від жорстокого поводження.

11.2.  Громадські організації (об’єднання) надають відповіднуінформацію   за   запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

11.3.    Громадські    організації   (об’єднання)   отримують інформацію  за  запитом  з питань, пов’язаних з утриманням тварин, від  установ,  організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством.