Правила содержания животных в городе Ивано-Франковске

«Правила содержания домашних животных предприятиями, организациями и гражданами в городе Ивано-Франковске» утверждены решением городского совета №214 18.04.2013г. с целью установления порядка содержания, использования, определения степени опасности (социальной адаптированности) животных в условиях города, определение прав и обязанностей владельцев домашних животных, а также осуществления контроля в этой сфере.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила утримання домашніх тварин  підприємствами, організаціями, громадянами в місті Івано-Франківську (далі — Правила) встановлюють порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах міста, визначають права та обов’язки власників домашніх тварин, а також контроль в цій сфері.

1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального виконавчого органу влади в галузі митної справи), а також на юридичних та фізичних осіб, що утримують домашніх тварин на території м. Івано-Франківська.

Вимоги цих Правил щодо власників домашніх тварин поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про захист населення від інфекційних хвороб“ та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.6. Правила базуються на таких принципах:

 • забезпечення безпеки життя та здоров’я людей при утриманні і поводженні з тваринами;
 • гуманного ставлення до тварин;
 • дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами;
 • обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
 • обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил;
 • забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.

1.7. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та/або кримінальну відповідальність фізичних, юридичних та посадових осіб згідно з вимогами чинного законодавства.

1.8. Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.9. Зміни до Правил вноситься Івано-Франківською міською радою у встановленому порядку.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 гуманне ставлення до тварин — дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

 домашні тварини – це тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;

 бездоглядні тварини — домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

 безпритульні тварини — собаки та коти, які не мають власника;

 власник домашніх тварин — юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

 відчуження тварини — передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

 поводир незрячого (тварина супроводу) — собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву «Собака-поводир сліпого»), передається особі, яка позбавлена зору;

 реєстрація (обов’язкова реєстрація) — система обліку тварин, яку здійснює орган, уповноважений Івано-Франківською міською радою, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази тварин у м. Івано-Франківську;

 загальна електронна база даних тварин у м. Івано-Франківську — автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;

 ідентифікація тварин — біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

 місце або зона для вигулу тварин — територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

 майданчик для дресирування собак — це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

 екскременти — відходи життєдіяльності тварини;

 потенційно небезпечні собаки — собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

 собаки, що визнані небезпечними — собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

 спровокована агресія — агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;

 шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини — шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

 куточок живої природи — складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

притулки (міні притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних тварин, у т.ч. вилучених або конфіскованих» які  відповідають наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010  N 439  «Про затвердження Положення про притулок для тварин»

 тимчасова ізоляція (карантинування) тварин — тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;

 карантинний майданчик — спеціально обладнані ізольовані приміщення, які відповідають передбаченим ветеринарно-санітарним нормам, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

 стерилізація — позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

 жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, які відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям.

3. УМОВИ УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

3.1. Власникам домашніх тварин дозволяється утримувати цих тварин:

 • у квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил;
 • у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;
 • на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;
 • на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;
 • у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;
 • на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень, попереджувальної таблички про існування тварини, призначення відповідальної особи та проведення вакцинаціі, реєстрації та стерилізація собак за рахунок коштів підприемства. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію.

Власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу — попереджувати лай собак у період з 2200 до 0600.

Забороняється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

3.2. Забороняється утримувати собак незареєстрованими належним чином.

3.3. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник зобов’язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні-притулок) для тварин.

3.4. При утриманні  домашніх тварин їх власникам необхідно:

 • запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин, які утримуються, по відношенню до людей, інших тварин або майна;
 • забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку;
 • упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.

Якщо власником домашньої тварини є юридична особа, в обов’язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

3.5. Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати відповідну професійну підготовку та реєстраційне свідоцтво встановленого зразка.

3.6. При дресируванні або використанні собаки забороняється:

 • нацьковувати одну тварину на іншу;
 • перевищувати фізіологічне навантаження;
 • примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх.

3.7. При використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

3.8. Власники собак та котів повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод до зменшення поголів’я тварин.

3.9. Власникам домашніх тварин забороняється займатися розведенням тварин:

 • з уродженими вадами;
 • генетично та фізіологічно несумісних;
 • з перевищенням фізіологічного навантаження;
 • при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства.

3.10. При проведенні масових видовищних, зоотехнічних, спортивних та інших заходів за участю домашніх тварин організаторам необхідно отримати відповідні дозволи від Управління ветеринарної медицини в м. Івано-Франківську.

3.11. У м. Івано-Франківську забороняється:

 • жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;
 • проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;
 • використовувати домашніх тварин для отримання з них м’яса і шкурок;
 • навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
 • купати тварин на території міських пляжів, у фонтанах, на річках у місцях відпочинку;
 • залишати неприбраними екскременти тварин при вигулі.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

4.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

ведення єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

контролю за чисельністю безпритульних тварин;

здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

забезпечення епізоотичного благополуччя;

вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх тварин в місті Івано-Франківську.

4.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

4.3. Реєстрацію здійснює комунальне підприємство «Полігон ТПВ».

4.4. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Івано-Франківська.

Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її придбання.

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м. Івано-Франківська, але перебувають на території м. Івано-Франківська з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

4.5. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

4.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини.

Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються не зареєстрованими належним чином.

4.7. Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється у місцях, визначених комунальним підприємством «Полігон ТПВ». Допускається реєстрація собак у міській лікарні ветеринарної медицини, ветклініках приватної форми власності, які направляють дані про реєстрацію комунальному підприємству «Полігон ТПВ». В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

4.8. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен мати при собі особистий паспорт, ветеринарний паспорт на тварину з відмітками про проведення протиепізоотичних заходів (досліджень, щеплень, обробок) (за наявності), документ про походження тварини (родовід, при наявності такого).

4.9. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (П. І. Б., дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних тварин в м. Івано-Франківську. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

4.10. КП «Полігон ТПВ» або організація яка реєструє тварину зобов’язані у 15-денний термін з моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання «Правила утримання домашніх собак та котів в м. Івано-Франківську». Власник тварини може отримати вищезазначені документи та інформаційні матеріали на протязі 30 діб з кінцевого терміну дати видачі.

4.11. Вартість реєстрації тварин визначається комунальним підприємством «Полігон ТПВ».

5. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

5.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з ними поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).

5.2. Забороняється супроводжувати тварин особам у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:

 • супроводжуваної тварини;
 • оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
 • дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

Супровід інших тварин дозволяється особам, яким виповнилося 14 років.

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

5.6. Особа, яка супроводжує домашню тварину також зобов’язана:

 • здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;
 • прибирати екскременти за своїми тваринами в усіх місцях по дорозі з помешкання до місця вигулу;
 • навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, адмінприміщення, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову із подальшим утриманням у притулку безпритульних тварин. Пошук загублених тварин здійснює комунальне підприємство «Полігон ТПВ».

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

6.1. Домашні тварини, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов’язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

6.2. Всі власники домашніх тварин зобов’язані на вимогу від посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

6.3. У випадку укусу або травмування домашньою твариною людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини забезпечити ізольоване утримання таких тварин на протязі 15 днів.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

7.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:

 • при відсутності знаку заборони при вході;
 • на задній площадці транспортного засобу;
 • при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини;
 • для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику;
 • за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

7.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

8. УМОВИ УГОД, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ДОМАШНІ ТВАРИНИ

8.1. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.

Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

8.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, які досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

8.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-ох місяців, котів -
3-ох місяців.

8.4. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

8.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

8.6. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником комунальному підприємству «Полігон ТПВ» в 30-денний термін.

8.7. Продаж тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

8.8. Дозволяється продаж домашніх тварин:

 • на території власника тварини;
 • у розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином;
 • у притулках (міні-притулках);
 • під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);
 • на торгових місцях у спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

У місцях продажу тварин повинні бути створені умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було фізичного доступу третіх осіб.

Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.

9. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

9.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний труп тварини утилізувати (поховати) згідно діючого законодавства. При підозрі на інфекційні захворювання повідомити міську державну лікарню ветеринарної медицини. У 10-ти денний термін повідомити комунальне підприємство про загибель тварини

9.2. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

9.3. Відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться власниками тварин відповідно до встановлених тарифів.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

10.1. Структурні підрозділи  МВС України в м. Івано-Франківську:

10.1.1. Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.1.2. Складають протоколи про адміністративні правопорушення за порушення вимог цих Правил; порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, жилих будинках та інших громадських місцях у заборонений час; інші правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та передають адміністративні матеріали до відповідних органів згідно з чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

10.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах.

10.2. Управління ветеринарної медицини в м. Івано-Франківську:

10.2.1. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог.

10.2.2. Забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.

10.3. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради:

10.3.1. Координує діяльність підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.3.2. Забезпечує діяльність адміністративних комісій міста.

10.3.3. Визначає територію та забезпечує облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак.

10.3.4. Здійснює контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану.

10.4. Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку:

Координує діяльність комунальних підприємств, які є балансоутримувачами житлового фонду, а також ЖБК, ОСББ тощо, незалежно від форм власності та підпорядкування щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.5. Комунальні підприємства, які є балансоутримувачами житлового офнду, а також приватні ЖЕО,  ЖБК, ОСББ організації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тощо:

10.5.1. Утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій.

10.5.2. Здійснюють обслуговування та забезпечує відповідний технічний та санітарний стан закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування собак.

10.5.3. Тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

10.5.5. Забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин.

10.5.6. Сприяють посадовим особам у виконанні своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил.

10.6. Івано-Франківська міська санітарно-епідеміологічна станція:

10.6.1. Проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення.

10.6.2. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

10.6.3. Проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в м. Івано-Франківську та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій.

10.6.4. Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

10.7. Муніципальна інспекція з благоустрою уповноважена складати протоколи про адміністративну відповідальність власників тварин – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та направляти дані протоколи на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету за такі порушення:

10.7.1. Утримання собак і котів у місцях, де це заборонено цими Правилами.

10.7.2. Утримання незареєстрованих собак.

10.7.3. Приведення собак в громадські місця або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в не відведених для цього місцях.

10.7.4. Порушення власниками тварин правил благоустрою території міста, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в місті.

10.7.5. Торгівлю тваринами з рук у невстановлених місцях.

11. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ’ЄДНАНЬ) В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

11.1. Громадські організації (об’єднання), що діють у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:

 • сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
 • беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів;
 • беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;
 • сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;
 • беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого поводження.

11.2. Громадські організації (об’єднання) надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

11.3. Громадські організації (об’єднання) мають право отримувати інформацію за запитом з питань, пов’язаних з роботою комунального підприємства «Полігон ТПВ» у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, вилову, стерилізації, ідентифікації.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКІВ ТВАРИН

12.1. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадяни, що є власниками собак і котів та посадові особи підприємств, установ і організацій, що утримують собак та котів  несуть відповідальність у встановленому порядку:

12.1.1. За порушення вимог щодо вивезення з України та ввезення на її територію об’єктів тваринного світу накладається штраф: на громадян — від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією цих об’єктів, або без такої, і на посадових осіб — від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 88).

12.1.2.  За жорстоке поводження з тваринами, вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі накладається штраф від 9 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 89).

12.1.3. За порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог стягується штраф у розмірі: з громадян — від 3 до 10 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, з посадових осіб — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян  (ст. 107).

12.1.4. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 152);

12.1.5. Знищення або пошкодження зелених насаджень та інших об’єктів озеленення тягне за собою накладання штрафу у розмірі: на громадян — від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб— від 30 до70 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 153).

12.1.6.  Порушення правил утримання собак і котів тягне за собою попередження або накладання штрафу: на громадян — від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а також повторне, протягом року, вчинення порушення — тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 154).

12.1.7. Торгівля з рук у невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією предмету торгівлі або без такої (ст. 160).

12.1.8. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, жилих будинках, та інших громадських місцях у заборонений час тягне попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. 182).