Правила содержания животных в городе Днепропетровске.

 (Утверждено решением городского совета от 30.05.2012г.)

Правила содержания домашних животных в г. Днепропетровске (далее — Правила) разработаны в соответствии  к требованием Закону Украины «О защите животных от жестокого обращения» с целью урегулирования отношений в сфере обращения с домашними животными, обеспечения санитарного, экологического и эпизоотического состояния территории г.  Днепропетровск.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила встановлюють порядок утримання домашніх тварин та поводження з ними, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб — власників домашніх тварин, а також здійснення контролю в цій сфері.

1.2. Дія Правил не поширюється на установи Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Дія Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводження з ними фізичних та юридичних осіб.

1.3. Поводження з домашніми тваринами ґрунтується на принципах:

 •  гуманного ставлення до тварин;
 •  захисту тварин від жорстокого поводження;
 •  відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У Правилах терміни вживаються в такому значенні:

 тварини — біологічні об’єкти, що відносяться до фауни:

сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

 домашні тварини — собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

 експериментальна тварина — тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;

 жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

 гуманне ставлення до тварин — дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

 утримання в домашніх умовах — обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

 бездоглядні тварини — домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях без власника та не на прив’язі;

 безпритульні тварини — домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ

3.1. При поводженні з тваринами не допускається:

 •  використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;
 •  примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
 •  нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
 •  використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

При проведенні больових процедур обов’язкове застосування знебо-люючих препаратів.

3.2. Забороняється:

 • - розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;
 • - розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
 • - примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;
 • - проведення генетичних змін на тваринах;
 • - застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;
 • - інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

4. УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

4.1. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

4.2. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

4.3. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

4.4. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

 5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

5.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;
 • тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території;
 • виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а собак з підвищеною агресивністю обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;
 • не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях;
 • прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів;
 • власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 22:00 до 8:00;
 • у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особи або здати до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Дніпропетровську або притулків для тварин;
 • ввезення та розведення собак з підвищеною агресивністю, згідно з додатком до Правил, забороняється. Ці породи собак підлягають обов’язковій стерилізації;
 • особи, які утримують домашніх тварин, і не є мешканцями міста Дніпропетровська, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу;
 • у випадках падежу тварини негайно повідомляти державну ветеринарну установу за місцем проживання, здавати трупи тварин до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Дніпропетровську, реєстраційні посвідчення, а на собак — номерні знаки до установи, яка їх видала;
 • у разі смерті тварини письмово повідомити організацію, яка видала реєстраційне посвідчення та номерний знак для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;
 • здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;
 • укладати договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано потенційно небезпечними, за шкоду, що може бути заподіяна третім особам (додаток);
 • регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

5.2. Власники домашніх тварин мають право:

5.2.1. Утримувати домашніх тварин:

 • у квартирах, де проживає одна сім’я (за умови згоди всіх членів сім’ї), а також у будинках у кількості не більше трьох дорослих особин, при можливості забезпечення тваринам належних умов утримання, відповідно до вимог цих Правил;
 • у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою усіх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;
 • кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог;
 • у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів — з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
 • на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;
 • собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;
 • собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;
 • юридичні особи за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та наявності відмітки про щорічне щеплення проти сказу:
 • для охорони — в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;
 • для дослідної мети — у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

5.2.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.

5.2.3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу.

5.3. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, утримання яких дозволено у пункті 5.2.1 Правил відповідно до вимог законодавства України.

5.4. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:

 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
 • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
 • безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.5. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

5.6. Власникам домашніх тварин забороняється:

 • утримувати собак незареєстрованими;
 • продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях;
 • у стані алкогольного сп’яніння вигулювати тварин;
 • вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього місцях;
 • приводити тварин (крім тварин супроводу — собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування тощо;
 • доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;
 • купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;
 • розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;
 • жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;
 • наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
 • проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
 • вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;
 • викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях;
 • навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.

6. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

6.1. Реєстрація домашніх тварин здійснюється у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Дніпропетровська, що ведеться управлінням ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську.

6.2. Обов’язкову реєстрацію здійснюють житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування в багатоквартирних будинках та виконавчі органи районних у м. Дніпропетровську рад у будинках приватного сектора з подальшим наданням зведеної інформації до управління ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську та ознайомленням власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання.

6.3. Власник зобов’язаний:

6.3.1. Реєструвати (перереєструвати) домашніх тварин віком від трьох місяців і старше. При первинній реєстрації тварин їх власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила утримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника.

6.3.2. Новопридбаних домашніх тварин зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання.

6.4. Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі — члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Дніпропетровська незалежно від реєстрації в організації.

6.5. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного посвідчення встановленого зразка.

6.6. Підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Дніпропетровську, повинно у десятиденний термін зареєструвати тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання.

6.7. Для проведення реєстрації власник тварини повинен надати паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень, а також відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати збору за реєстрацію з власників собак.

6.8. Власники собак, породи яких зазначені у додатку, до або під час реєстрації, перереєстрації повинні у встановленому порядку укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (договір страхування), за встановленою формою. У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація собак не проводиться.

6.9. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника.

6.10. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

6.11. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати збору з власників собак і реєстраційне посвідчення встановленого зразка на тварину. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

6.12. Реєстрація або перереєстрація тварин може здійснюватися у приміщеннях житлових організацій незалежно від форм власності та підпорядкування у т.ч. ЖБК, ОСББ тощо (відповідно до погодженого графіка) за місцем проживання (реєстрації) власника. В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

6.13. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації, відповідно до встановлених тарифів.

6.14. Від внесення плати за реєстрацію та перереєстрацію собак звільняються інваліди по зору, для яких собака слугує поводирем.

6.15. Обов’язковій тимчасовій реєстрації підлягають домашні тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є містом, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають на території м. Дніпропетровська більше 45 діб.

 7. Продаж та придбання домашніх тварин.

7.1. Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин:

 • на території власника тварини;
 • в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та інших організаціях;
 • у притулках;
 • під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого чинним порядком;
 • на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.

7.2. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція.

7.3. Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят — трьох місяців.

7.4. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, що підтверджує право власності на тварину, є договір купівлі–продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та\або реєстраційне посвідчення. Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільняє його від прав та обов’язків щодо утримання та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

7.5. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, які досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

7.6. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

7.7. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

7.8. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням прізвища, імя, по-батькові, адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником до Управління ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську у 30–денний термін.

8. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗОДИЧНІ ЗАХОДИ

8.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3–місячного віку, повинні щорічно, в обов’язковому порядку, бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

8.2. Усі власники собак та котів зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

8.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

8.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

8.5. Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно–епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також надавати для тимчасової ізоляції таких тварин, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

8.6. Необхідно негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин — для огляду і лікування.

У разі, коли неможливо доставити тварин, які покусали, до ветеринарної установи, необхідно повідомити про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Дніпропетровську з метою їх вилову і доставки до установи ветеринарної медицини.

8.7. Необхідно надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

 

9. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

9.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

Забороняється кремація або поховання трупів тварин без наявності свідоцтва про смерть тварини. На підставі отриманого документа власник тварини повинен у 10–денний термін письмово проінформувати управління ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську про факт та причину смерті тварини для внесення змін до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин у м. Дніпропетровську.

9.2. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

9.3. Відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією, проводиться власниками тварин відповідно до встановлених тарифів.

9.4. Захоронювати домашніх тварин необхідно на спеціально відведених для цього місцях.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЩО ТРИМАЮТЬ ДОМАШНІХ ТВАРИН

10.1. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей і тварин.

10.2. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за:

10.2.1. Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мук, каліцтва чи загибелі:

 • згідно із ст. 299 Кримінального Кодексу України — карається штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арештом терміном до шести місяців, ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються штрафом до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років;
 • згідно із ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення – накладення штрафу від дев’яти до двадцяти одного неоподаткованого мінімуму доходу громадян.

10.2.2. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.

10.2.3. Порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Дніпропетровську.

10.2.4. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення на території міста.

10.2.5. Порушення правил утримання собак і котів (утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи у невідведених для цього місцях) згідно із ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від чотирьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

10.2.6. За порушення вимог Правил.

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖЕННЯМ ПРАВИЛ

11.1. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції):

 • здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження і утримання домашніх тварин, у тому числі за жорстоке поводження з ними;
 • проводять роботи з контролю за недопущенням несанкціонованої торгівлі тваринами в районі ринків та в інших не відведених для цього місцях.

11.2. Контроль за додержанням Правил на території м. Дніпропетровська здійснюється Управлінням ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську, виконавчими органами районних у м. Дніпропетровську рад, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування прибудинкових територій, громадськими інспекторами з охорони довкілля державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровським міським управлінням ГУ МВС України в Дніпропетровській області, відділом екологічної міліції Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області, комунальним підприємством «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради.

11.2.1. Виконавчі органи районних у м. Дніпропетровську рад:

 • координують діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог Правил та інших нормативно-правових актів утримання собак, котів та інших тварин;
 • накладають карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснюють контроль за виконанням карантинних заходів;
 • здійснюють контроль за додержанням вимог Правил та інших нормативно-правових актів у сфері утримання собак, котів та інших тварин юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
 • створюють та облаштовують місця та зони для вигулу собак на своїх адміністративних територіях;
 • визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак;
 • спільно з головами квартальних комітетів, комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста та з громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, забезпечують достовірний облік тварин, які мають власників та надають зведену інформацію до Управління ветеринарної медицини в м .Дніпропетровську зі щорічним її поновленням.

11.2.2. Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:

 • слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками тварин та додержання ними Правил;
 • у межах своїх повноважень здійснюють контроль за виконанням Правил, складають протоколи про порушення відповідно до ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
 • забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) тварин;
 • спільно з начальниками житлово-експлуатаційних підприємств, головами об’єднань співвласників багатоповерхових будинків та з громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, забезпечують достовірний облік тварин, які мають власників, та надають зведену інформацію до Управління ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську зі щорічним її поновленням;
 • сприяють працівникам ветеринарної медицини у проведенні протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
 • надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог Правил;
 • сприяють виконанню своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог Правил працівниками служби вилову тварин;
 • контроль за укладанням договорів обов’язкового страхування відповідальності власників собак, породи яких визнано потенційно небезпечними, за шкоду, що може бути заподіяна третім особам (додаток);

11.2.3. Службові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності:

 • слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території, та додержанням Правил;
 • забезпечують закриття кришок контейнерів для збору побутових відходів;
 • забезпечують своєчасний збір та вивезення побутових відходів;
 • повідомляють відповідні інстанції у м. Дніпропетровську про наявність безпритульних тварин, укладають договори на їх вилов на закріплених територіях та сприяють виконанню спеціалізованими підприємствами своїх обов’язків.

11.2.4. Управління ветеринарної медицини в м. Дніпропетровську:

 • здійснює достовірний облік тварин, які мають власників, організовує діяльність з видачі реєстраційних посвідчень і номерних знаків для нашийників власникам зареєстрованих тварин.
 • встановлює тарифи плати власниками домашніх тварин за їх реєстрацію та перереєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

11.2.5. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області.

Громадські інспектори з охорони довкілля державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади.

Громадські інспектори з охорони довкілля державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

 • беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;
 • надають допомогу органам державного контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в діяльності щодо запобігання правопорушенням у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

11.2.6. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

 • беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
 • ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
 • подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій;
 • у разі можливості створюють благодійний фонд захисту тварин;
 • сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.

Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.

11.2.7. Дніпропетровське міське управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області, відділ екологічної міліції Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області, Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради:

 • проводять рейди по місту з метою перевірки реєстрації домашніх тварин та виявлення порушень діючих правил утримання тварин на територіях підприємств, установ, організацій всіх форм власності;
 • постійно обстежують закриті території (будівельні майданчики, автостоянки, підприємства, організації, ринки тощо).

У разі виявлення тварин, зобов’язують їх власників зареєструвати, стерилізувати тварин та провести вакцинації від сказу, а безпритульних тварин здають до відповідних інстанцій. Якщо вимогу не виконано притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА 

12.1. Закони України:

«Про благоустрій населених пунктів»,

«Про захист тварин від жорстокого поводження»,

«Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про тваринний світ»,

«Про охорону навколишнього природного середовища»,

«Про ветеринарну медицину»,

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

«Про захист населення від інфекційних хвороб» ,

«Про страхування».

12.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

12.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.02 № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам».

12.4. Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.09 № 264.